En fase de Desinversió de l’Actiu

 1. Gestió Tècnica Postvenda

  Una vegada venut l’immoble, s’ofereix als clients serveis d’atenció postvenda per a les reclamacions dels propietaris finals, comprovant tècnicament si la reclamació s’atén a contracte, es considerable com a vici ocult o s’ha de desestimar.

 2. Informes Pericials

  Informes tècnics amb finalitat judicial, centrats en l’anàlisi patològic de danys i desperfectes existents a l’edificació, amb l’objetiu d’identificar el dany, definició de les causes que l’han originat i valoració de la seva reparació amb estreta col·laboració del lletrat assignat.

  Igualment, atenem als nostres clients per reclamacions judicials derivades de desacord en liquidació d’obres entre promotor/constructor, així com reclamacions derivades del pagament erroni de tases ICIO i IBI en execució d’obres.

 3. Informes Assegurança Decenal de Danys

  Realització d’informs tècnics relacionats amb l’ assegurança decenal de danys, obligatoris per a cualsevol edificació d’ús residencial des de l’entrada en vigor de la LOE, determinant si els danys reclamats estan coberts en l’assegurança contractada.

Usamos cookies en nuestro website que nos permiten ofrecer la mejor experiencia de usuario. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Puedes consultar más información sobre cookies y cómo las usamos en nuestra