En Fase d’Inversió de l’Actiu

 1. Due Diligence Inversió

  Informes on s’analitzen en profunditat els aspectes tècnic-jurídics d’un actiu immobiliari així com del seu mercat, per a la seva compra o inversió. Basats a la recopilació de tota l’informació existent, anàlisi del compliment normatiu, legalitat urbanística, i potencial desenvolupament immobiliari. S’ofereixen conclusions clares i precises per a determinar la viabilitat de la inversió.

 2. Recopilació, Anàlisis i Estudis de Títol de Propietat

  Informes d’identificació i caracterització de la inversió proposta, mitjançant la recopilació i l’anàlisi de la informació registral, catastral i històrica.

 3. Survey

  Es tracta d’un servei que aporta seguretat tècnica i física relativa a l’estat de l’immoble, necessària en una operació de compravenda immobiliària, minimitzant els riscos assumibles pel comprador, posant de manifiest els aspectes tècnics i físics que l’afecten i que han de ser contemplats, servint de guia i complementant una presa de decisió final.

  Es distingeixen tres tipus d’Informe en funció de l’abast dels mateixos:

  • Condition Report
  • Building Survey
  • Structural Report

Per a més informació visiti el nostre web www.spanishpropertysurvey.com

 

Usamos cookies en nuestro website que nos permiten ofrecer la mejor experiencia de usuario. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Puedes consultar más información sobre cookies y cómo las usamos en nuestra