Misió i Visió

Entenem la nostra missió com vocació de servei al client en les seves necesitats tècniques, adaptant-se als seus requeriments, sense plantejar productes rígids, estancs o predeterminats.

Marquem com a fi a la nostra feina les següents prioritats:

 • Qualitat i independència

  Som una empresa que compta amb el suport d’un grup de referència en el sector financer, grup Sociedad de Tasación, amb un compromís de solidesa i de professionalitat.

 • Oportunitat

  L’inmens parc español queda sota la influència d’entidades financeres que, més que mai, precisen d’assessorament independent i especialitzat; ST Consultores aporta ambdues coses.

 • Xarxa d’àmbit nacional

  Identificant l’àmbit nacional com àrea d’activitat, partim d’una enorme xarxa de professionals que poden aportar un caràcter “glocal” a la companyia, dotant-la d’un servei global que sigui desenvolupat localment per la nostra xarxa d’experts.

 • Confiança

  Som una empresa de reconeguda solvència i independència amb respecte a les entitats financerrs a les que prestem asesoria.

 • Relació de confiança

  El servei donat es centrarà en oferir solucions objectives i independents dins un marc de confidencialitat.

    

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra