Gestió d’Actius - Edifici Acabat

  1. Informe Devolució de Retencions

    Informe tècnic que descriu l’estat real d’una Promoció una vegada finalitzada l’obra, analitzant i describint els repasos no realitzats per l’empresa constructora, quantificant el cost de la seva reparació. L’objetiu que es persegueix serà determinar la quantia de la retenció a retornar una vegada descontades totes les reparacions necessàries.

  2. Inventari d’Actius

    Catalogació de la cartera de Promocions. Estat de gestió de Llicencies, conservació, intervencions de millora i gestions pendents i necessàries. 

  3. Obtenció del Certificat Energètic de l’Edifici

    Tramitació i obtenció del Certificat Energètic de l’Edifici, informe en el que justifica l’assignació d’una determinada etiqueta energètica a l’immoble, aportant igualment alternatives per a la millora de l’eficiència energètica de l’immoble.

Usamos cookies en nuestro website que nos permiten ofrecer la mejor experiencia de usuario. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Puedes consultar más información sobre cookies y cómo las usamos en nuestra