Presentació

ST Consultores Inmobiliarios, S.L., companyia del grup Sociedad de Tasación, és una empresa que ofereix serveis independents i especialitzats de consultoria immobiliaria, gestió d’actius i peritació, centrada preferentment en l’atenció a la gran empresa, entitats financeras, companyies d'assegurances, administracions públiques i fons d’inversió immobiliaria.

Oferim un servei global al client dins del marc genèric de la consultoria immobiliaria, en les seves dues vies: TÈCNICA, resolent les seves necessitats; i ESTRATÈGICA, avançant-se a aquestes necessitats.

El nostre mercat es compon, preferentment, de les grans empreses i entitats bancàries amb les que el grupo Sociedad de Tasación ha establert vincles empresarials sòlids i permanents en la seva dilatada trajectòria. El producte que s’oferta es relaciona amb la gestió del patrimoni immobiliari i la consultoria dels seus actius (inventariat i catalogació), així com la situació en la que aquests es troben.

Altres linies de negoci s’associen a les necesitats de les administracions públiques, serveis pericials per a companyies d’assegurances, obtenció de certificació energètica, assessorament en operacions de compra-venda en mercat internacional i serveis postvenda.

ST Consultores, forma part del “Grupo Sociedad de Tasación”, constituït per les següents empreses :

  • ST Sociedad de Tasación. És una societat que opera en el camp de les valoracions de tot tipus de bens i, en especial, d’actius immobiliaris. www.st-tasacion.es
  • ST Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (ST Idea). Empresa dedicada al diseny, anàlisis i desenvolupament de tot tipus d’aplicacions, sistemes informàtics i de comunicacions. www.stidea.com
  • ST Internacional. El grup disposa a més amb la presència en mercats estrangers a través de la seva divisió d’expansió internacional.

 

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de aplicación, le informa del uso de cookies precisas para el correcto funcionamiento de esta página web y la correcta prestación de nuestros servicios, en función de sus preferencias. Rogamos indique si acepta las cookies empleadas antes de continuar navegando por esta página web.
Para más información acerca de la configuración de cookies, y cómo habilitar o inhabilitar las mismas, rogamos consulte previamente nuestra