Finalitat

Vigilar les actuacions als actius


Oferim als nostres clients el coneixement dels seus actius, amb un control que permet prendre les decisions adequades per evitar riscos i pèrdua de valor. Som els ulls dels nostres clients en els seus actius per verificar el compliment dels estàndards de qualitat indicats, els costos i el seguiment dels terminis pactats.

Major flexibilitat


Ens facilita adaptar-nos als canvis que es produeixen al mercat, contractant serveis amb tercers només en el moment en què sigui necessari


Auditoria de la gestió delegada a l'actiu


El coneixement de l'estat dels actius, sumat a un control, permet prendre les decisions adequades per evitar riscos i pèrdues de valor. Auditar els processos i tenir-ne constància ofereix dades mesurables sobre el seu comportament, amb això podràs prendre decisions per modificar-los o esmenar deficiències en els processos per aconseguir millores necessàries.

 
QUÉ ENS FA DIFERENTS?

Vocació de servei, professionalitat i experiència

ST Consultores és un agent reconegut al sector. Col·laborem amb els principals Servicers i forquilles d'actius del mercat..