Mètode STC

 
MÈTODE STC

La nostra opinió no és nostra, és la que indiquen les dades que obtenim per als nostres clients.


Cap factor extern pot alterar la nostra avaluació, perquè és pura matemàtica i experiència. Tan rigorosos, independents i veraços com demostra la nostra obsessió organitzant la nostra abundant quantitat de dades, dades de mercat que hem recopilat al llarg de milers de projectes. Ingent quantitat d'informació organitzada de forma intel·ligent i mitjançant una profunda experiència en el sector. El nostre èxit en afirmar que som els millors, resideix en el nostre mètode, únic per la seva exhaustivitat, qualitat i rapidesa.

Project Monitoring10%

de l'obra nova a Espanya

12500

habitatge

Asset ManagementAuditoria i control sobri

+1000M

milions d'euros

Operant en

81K

mil actius

Market Researchoperant en

+230


Estudis de Mercat

previs a la promoció d'obra nova en tot el país.

Consultoria Estratègicaoperant en

+1200


Informes Tècnics

Solucionant problemes des del talent immobiliari

Experiència y dades

La nostra experiència i coneixement ens permet obtenir dades exhaustives per a realitzar la millor anàlisi i resultat.


Milers de projectes analitzats, la seva evolució en preus, dades de venda, de lloguer, històric dels escenaris de gestió, rendibilitats obtingudes, moviments de mercat per sectors.

Perfil dels recursos

Recursos tècnicament qualificats amb alta capacitat


Equip tècnic ultra qualificat, dimensionat, apassionat i motivat. Experiència, coneixement i actitud.

Procesos eficients i definits

Rapidesa i intel·ligència.


El nostre mètode és ràpid perquè sabem quins petits objectius hem d'escometre sense perdre temps en divagacions, i el temps és un factor determinant. Igual que la qualitat, que l'obtenim amb la nostra experiència i el nostre històric de dades.

Analitzem qualsevol aspecte
relacionat amb actius immobiliaris