ASSET MANAGEMENT

Perseguim els nostres objectius sense oblidar-nos el que oferim, calitat, velocitat i rentabilitat

 

Oferim a els nostres clients assessorament i suport tècnic d' una inversió o desinversió immobiliaria, obtenin l' informació necessaria per la seva avaluació, gestió i desanvolupament.

Nostra experiència i nostra ingent base de dades del sector, ens permet oferir-li informació fiable i de gran valor para afrontar la presa de decisions en tot tipus de operacions immobiliaries, així com en el manteniment, conservació i, en escenaris de desinversió.

Mai projectar plans de riesc extraordinariament eficients foren tan fàcil.

 
FINALITAT

Qualitat de la Dada


Un per un analitzem al detall cada actiu, i som literals quan diem un per un al detall: consultem les principals organismes públics com el Cadastre, el Registre de la Propietat i Ajuntaments, visitem l' actiu, mesurem la finca, analitzem el risc, etc.. així tenim una visió real del seu valor i obtenim una conclusió seria, detallada e imparcial de qué fer amb cada actiu. ¿Desinvertim o tenim devant un actiu de valor i ho desconeixiam?

Gestió completa
de l' actiu


Abans de realitzar una inversió econòmica has de tenir clara la situació dels actius, el seu manteniment, l'estat i les inversions que s'hi poden fer. Revisem periòdicament els pressupostos per al manteniment, la replanificació i l'anàlisi de possibles desviacions, reportant mensualment dels serveis i de l'estat dels actius, perquè sempre disposis de la informació actualitzada de la cartera.

 
¿QUÉ ENS FA DIFERENTS?

Vocació de servei, professionalitat i experiència

parallax background
 

ST consultores és un agent reconegut en el sector. Col.laborem amb els principals Servicers i forquilles d' actius del mercat.