PROJECT MONITORING

La solució per conèixer en temps real on i en qué s'està fent servir els diners de una inversió immobiliaria.

 
Project Monitoring posa en mans del promotor una poderosa eina per el seguimient independient dels costos de la promoció. Aporta la transparència que els inversors solicitan per acreditar l'ús sensat dels diners empleats en el projecte immobiliari. El inversor assolirà un coneixament profund de la marxa de l' inversió que financía. La imparcialitat i exhaustivitat del Mètode STC garanteix comtar amb la informació més precisa i l' avaluació dels riscos, en el temps mínim per a donar suport a la presa de decisions i la disposició de pagaments.

Financiers i Promotores. El control i la transparència en les dades, és la base d' una bona relació. Així es pot financiar amb tranquilitat, gràcies a dades precises que avalan el transcurs de l' inversió immobiliaria.

Nostre objetiu: cumplir el plan. Som adictes al ordre i la rapidesa, per aixó quan monitorizem una inversió immobiliaria som exhaustius amb cada petit gasto, validant i verificant el pagament dels mateixos. El inversor conèixer en temps real on està el seu diners i el promotor compte amb la tranquilitat per front a els pagaments.

parallax background

 
FINALITAT

Previsions de cost e idoneïtat tècnico econòmica


Validem els costos de la promoció: de sól, d' ejecució d' obra i gastos necessaris. Auditem l' eficiència en termes económics i tènics dels documents necessaris per el projecte: Presupostos, projectes d' obra, contractes de prestació de serveis, seguros i llicència d' obra.

Trazabilitat de la financiació


Vam mostrar el camí que segueix els diners. Auditem i validem totes les factures i moviments econòmics, per la qual cosa determinem l'estat de cobros i pagaments.

 

Anàlisis de riscos


Riscos controlats i a temps. Controlar la situació i exposar les dades dades adecuades en el moment precis, permet conèixer els riscos a els que ens enfrentem en tot moment, i sobretot, a els que ens poden portar la situació actual. De aquesta manera podem actuar a temps. Nostres dades adverteixen a temps i ajuden en la presa de decisions.

Balanç


El control que exercim ofereix un balanç econòmic en finalitzar l' operació, reflectin a més els pagaments pendents en la línea de transparència i coneixaments necessaris per els nostres clients.

 
¿QUÉ ENS FA DIFERENTS?

Vocació de servei, professionalitat i experiència

parallax background
 

ST Consultores és un agent reconegut en el sector. Estem homologats en les principals entitats financeres del país. Hem prestat servei a més de 350 promotores al llarg de aquests anys.