Beltrán Marín Inza

Beltrán Marín Inza

Director Àrea d'Anàlisi de Mercat


Beltrán Marín és Arquitecte de formació i treballa en ST Consultors des de l'any 2010, sent director de l'àrea d'Anàlisi de Mercat des de gener de 2018. Té l'especialitat en Gestió Urbanística obtinguda mitjançant "Màster en Política Territorial i Urbanística, especialitat en Gestió Urbanística", així com en "Qualitat de la Construcció", mitjançant Màster en Qualitat en la Construcció, Control i Direcció Tècnica en l'edificació. La seva carrera professional ha estat lligada fins al 2010 al disseny i edificació, treballant com a professional independent en SERTA Arquitectes i compaginant aquesta labor amb la professió d'Arquitecte en lliure exercici. Des del 2010 se centra en la consultoria immobiliària, desenvolupant les seves capacitats en ST Consultors Immobiliaris. (PUNTO antes de "desde")