Dolores Nieto Arribas

Dolores Nieto Arribas

Directora Àrea de Gestió Tècnica d'Actius


És Arquitecte Tècnic per la UPM i Enginyer de l'Edificació per UEM de formació i treballa en ST Consultors des de l'any 2012. La seva carrera professional ha estat lligada al món de construcció, peritatge i gestió d'immobles. Des del 2000 al 2010 treballa en el món de la construcció i gestió d'immobles treballant com a Cap d'obra en l'empresa Fadesa Immobiliària desenvolupant treballs d'execució d'habitatges, des de la seva fase de construcció fins a lliurament dels habitatges al client, gestionat llistes de repassos i manteniment d'edificis. I com a Cap de Grup en DICO durant els anys 2005 al 2010 amb labors de construcció, gestió de costos i manteniment d'edificis. Posseeix gran capacitat en la Gestió de conflictes amb clients, habilitat i negociació amb proveïdors i control de costos. De l'any 2010 al 2012 exerceix l'exercici lliure de la seva professió i col·labora amb diferents entitats per a l'elaboració d'informes pericials i informes de danys per a empreses asseguradores. L'any 2012 comença en ST Consultors, treball en el qual desenvolupa, entre altres, la gestió d'actius des dels aspectes de postvenda per a promocions com les regularitzacions cadastrals-registra'ls, anàlisis de costos, auditories de control en tot el territori nacional. Actualment exerceix el lloc de Directora de l'Àrea de Gestió Tècnica d'Actius.