Emiliano Rodríguez Colinas

Emiliano Rodríguez Colinas

Director Adjunt


Emiliano Rodriguez Pujols és Arquitecte Tècnic i Enginyer de l'Edificació. Va obtenir la credencial PMP® (Project Management Professional) del PMI (Project Management Institute) d'USA l'any 2011 que certifica a nivell internacional en la gestió de projectes. Té un Màster MBA en Direcció i Administració d'empreses per l'Institut Europeu d'Estudis Empresarials (2011) i un Màster en Energies Renovables per la Universitat Sant Pau CEU (2012). La seva carrera professional ha estat lligada al món de la construcció en el període comprès entre 1997 i 2010, formant part d'algunes de les empreses constructores més potents del sector com Ferrovial-Agromán, Obrum o Grup DHO. En el període entre l'any 2010 i 2012 enfoca la seva professió a la gestió tècnica de promocions d'entitats financeres i l'any 2012 s'incorpora a la plantilla de ST Consultors, enfocat el seu desenvolupament professional en la consultoria immobiliària i, en concret, en la gestió d'actius immobiliaris.