Ignacio Estevas-Guilmain Escudero

Ignacio Estevas-Guilmain Escudero

Representant de ST Cartera


Ignacio Estevas-Guilmain Escudero és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Carles III de Madrid, Màster in Business Administration per l'Institut d'Empresa i Màster en Value Investing i Teoria del Cicle Econòmic en OMMA Centre d'Estudis Financers. Ha exercit llocs de responsabilitat en diferents entitats financeres, en àrees comercials, finances, inversions i banca privada. És agent financer d'A&G Banca Privada. Des de l'any 2007 fins a l'actualitat ha vingut exercint diversos càrrecs en els òrgans d'administració de diverses societats d'inversió de capital variable (SICAV). Des de Juny de 2022 és Conseller Delegat de l'empresa holding del Grup Societat de Taxació (ST Cartera, S.L) i és Representant del Grup en els Consells d'Administració de ST Consultors Immobiliaris, S.L i de ST Idea, S.A.U. En Societat de Taxació, S.A és Conseller des de Juny de 2019.