Laura Cáceres Herrero

Laura Cáceres Herrero

Directora Àrea de Project Monitoring


Laura Càceres Herrero és Arquitecte Tècnic i Graduada en Edificació per la Universitat Politècnica de Madrid. La seva carrera professional va començar en una constructora amb presència nacional com a cap de producció d'obra. Des de fa 6 anys la seva carrera s'enfoca a la consultoria immobiliària, incorporant-se al Departament de Project Monitoring de ST Consultors, sent actualment la Directora d'aquest.