Marcelo Gonzalez Würth

Marcelo Gonzalez Würth

Conseller


Marcelo González Würth és Enginyer en Informàtica de formació. Des de Març de 2009 ha exercit diversos càrrecs en les societats del Grup Societat de Taxació. Ha estat durant 5 anys Conseller Delegat de l'empresa holding del Grup Societat de Taxació (ST Cartera, S.L) i Representant del Grup en els Consells d'Administració de ST Consultors i de ST Idea. En Societat de Taxació, S.A és Conseller des de Març de 2009. La seva carrera comença en 1985, dins del sector bancari en Santiago de Xile. En 1990 s'incorpora a Societat de Taxació, S.A participant en el desenvolupament de tots els sistemes informàtics de la societat, des dels primers sistemes que van permetre treballar utilitzant línies de comunicació fins als últims que han permès operar via internet i posar en el mercat eines de mobilitat. Ha estat Director de l'Àrea d'Informàtica de Societat de Taxació, S.A i membre del Comitè de Direcció durant molts anys.Representant de ST Cartera, S.L Data de càrrec: Juny de 2022