Rafael Cuenca Herreros

Rafael Cuenca Herreros

Director General


Rafael Cuenca és Arquitecte de formació i Conseller en ST Consultors des de l'any 2009. Té l'acreditació MRICS (Royal Institution ofChartered Surveyors-2011) en la seva especialitat de Building Surveyor, a més d'un Executive MBA per l'Institut d'Empresa (2008) i un Màster en Corporate Finance per l'Institut d'Estudis Borsaris (2018). La seva carrera professional ha estat lligada al món de la consultoria immobiliària, especialment en llocs de gestió i direcció. Entre 1996 i l'any 2000 treballa com a professional independent en Gabinet Tècnic Fdez. Barredo, compaginant aquesta labor amb la professió d'Arquitecte en lliure exercici. L'any 2000 és soci fundador de Aquilia Arquitectes, treball en el qual desenvolupa labors de codirección entre els anys 2000 i 2008. L'any 2009 és nomenat Director General de St Consultors, sent soci de la signatura.